Afval Overleg Orgaan Nationaal Groenfonds
Bibliotheek Nijmegen Milieudienst West-Holland
Nationaal Dubo Centrum
VMBO Bouwtechniek
IPDB
Milieu Educatie Centrum Breda
Milieu Centraal Hofkompas
Milieudienst Midden-Holland Haags Milieucentrum
Milieufederatie Noord-Holland Milieucentrum Rotterdam
Milieuwinst.nl Drielanden
Platform VMBO Bouwtechniek
Samen werken aan
Nederland

Stadsgewest
Haaglanden

Bibliotheek Nuenen