Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, energie, duurzaamheid, natuur, milieu, klimaat, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en personeels(arbo)zorg.
Wij werken voor overheden, bedrijven, organisaties en leveren kant-en-klare producten aan particulieren.
 In 2003 kreeg stichting Milieunet van het Factor 4 Initiatief de opdracht om een einde te maken aan de onbekendheid over de verkrijgbaarheid van secundaire bouwmaterialen. Doel is het realiseren van een grondstofbesparing met een factor 4. Het Factor 4 Initiatief werd geïnitieerd door vereniging Milieudefensie en resulteerde in een werkprogramma van de NCDO, gefinancierd door het ministerie van VROM en de NCDO. Stichting Milieunet realiseerde het boekje “Secundaire Bouwmaterialen” dat dankzij de financiële steun van de provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Nationaal DUBO Centrum zeer breed kon worden verspreid in een oplage van 8.000 exemplaren. Daarnaast realiseerde stichting Milieunet de website www.kringloopbouwmaterialen.nl

Overheden, organisaties, instellingen, startpagina’s, milieuorganisaties en vele bouw-gerelateerde organisaties hebben informatie verspreid over www.kringloopbouwmaterialen.nl en/of een link naar deze site aangemaakt.
Op 376 websites in onderstaand schema wordt verwezen naar kringloopbouwmaterialen.Vind u het hergebruik van bouwmaterialen en daarmee een grondstoffenbesparing realiseren ook belangrijk?
Plaats dan een link naar Kringloopbouwmaterialen op uw site. Via deze pagina kunt u onze banner downloaden.

Heeft u al een link geplaatst naar Kringloopbouwmaterialen, maar uw site staat nog niet in ons schema, vul dan dit formulier in. 

Disclaimer
© 2006 Stichting Milieunet